Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Katarzyna Zasadzińska 2020-01-23 13:18:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Katarzyna Zasadzińska 2020-01-23 13:17:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok Katarzyna Zasadzińska 2020-01-23 13:15:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Katarzyna Zasadzińska 2020-01-23 13:14:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Katarzyna Zasadzińska 2020-01-23 13:13:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2020-01-23 13:11:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2020-01-23 13:10:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/37/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Katarzyna Zasadzińska 2020-01-23 13:07:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju Katarzyna Zasadzińska 2020-01-23 13:06:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowice oraz dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów Katarzyna Zasadzińska 2020-01-23 13:04:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowice na rok 2020 Katarzyna Zasadzińska 2020-01-23 13:03:17 dodanie dokumentu
XVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 29.01.2020 r. Katarzyna Zasadzińska 2020-01-23 13:00:10 dodanie dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem instalacji solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę na terenie Gminy Dąbrowice przy realizacji inwestycji pod nazwą: ,,Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Dąbrowice Patrycja Dębicka 2020-01-23 09:14:03 edycja dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem instalacji solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę na terenie Gminy Dąbrowice przy realizacji inwestycji pod nazwą: ,,Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Dąbrowice Patrycja Dębicka 2020-01-20 14:46:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/2/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2020-01-14 12:06:01 dodanie dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem instalacji solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę na terenie Gminy Dąbrowice przy realizacji inwestycji pod nazwą: ,,Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Dąbrowice Patrycja Dębicka 2020-01-10 13:07:14 edycja dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem instalacji solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę na terenie Gminy Dąbrowice przy realizacji inwestycji pod nazwą: ,,Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Dąbrowice Patrycja Dębicka 2020-01-10 13:06:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na 2020 rok Patrycja Dębicka 2020-01-07 09:13:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia górnej kwoty stanowiącej pogotowie kasowe w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach Patrycja Dębicka 2020-01-07 09:09:05 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-12-20 13:20:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/80/2019 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok Katarzyna Zasadzińska 2019-12-18 13:27:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/81/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 ? 2022 Katarzyna Zasadzińska 2019-12-18 13:26:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/82/2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Katarzyna Zasadzińska 2019-12-18 13:03:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/83/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2023 Katarzyna Zasadzińska 2019-12-18 12:58:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/84/2019 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Katarzyna Zasadzińska 2019-12-18 12:56:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/85/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice na 2020 rok Katarzyna Zasadzińska 2019-12-18 12:55:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Dąbrowicach Patrycja Dębicka 2019-12-18 11:11:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-12-18 11:08:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc grudzień 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-12-18 10:59:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/244/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowice na 2020 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowice w 2020 roku Patrycja Dębicka 2019-12-17 08:32:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/243/2019 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-12-17 08:22:37 dodanie dokumentu
Protokół z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 listopada 2019 roku Katarzyna Zasadzińska 2019-12-12 09:23:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIV/2019 z XIV Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 listopada 2019 r. Katarzyna Zasadzińska 2019-12-12 09:22:16 dodanie dokumentu
Przyjęcie zmiany do dziennego porządku obrad Katarzyna Zasadzińska 2019-12-12 09:19:57 dodanie dokumentu
Przyjęcie porządku dziennego sesji ze zmianą Katarzyna Zasadzińska 2019-12-12 09:18:26 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok Katarzyna Zasadzińska 2019-12-12 09:17:04 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 ? 2022 Katarzyna Zasadzińska 2019-12-12 09:16:06 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Katarzyna Zasadzińska 2019-12-12 09:14:55 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2023 Katarzyna Zasadzińska 2019-12-12 09:13:52 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Katarzyna Zasadzińska 2019-12-12 09:12:14 dodanie dokumentu